ENGLISH    RUSSIAN    info@vipc.lt
 


Įmonės valdymo proceso sudėtingumą mažina nuolatinis jo stebėjimas, analizė ir tobulinimas. VIP centro patirtis ir turima metodinė bazė suteikia galimybę sėkmingai realizuoti įvairaus lygio vadybos projektus įmonėje, kurių rezultatas - efektyvesnė valdymo struktūra, operatyvesnis apsikeitimo informacija procesas, aiškesni įmonės tikslai ir veikimo kryptys, tinkamesnis resursų panaudojimas. Galutinis rezultatas - padidėjęs įmonės pelnas.
 
Mūsų paslaugos šioje srityje yra:
 
- Įmonės valdymo auditas;
- Įmonės struktūros vertinimas tikslų atžvilgiu;
- Optimalios struktūros parengimas, reorganizavimas;
- Padalinių funkcijų ir bendradarbiavimo lygio įvertinimas;
- Sprendimų priėmimo, atsakomybės lygių ir įgaliojimų delegavimo suderinimas;
- Apsikeitimo informacija proceso optimizavimas;
- Konsultavimas įmonės tikslų ir strategijos suderinimo klausimais;
- Verslo planų sudarymas;
- Verslo finansavimo organizavimas;
- Pokyčių valdymas ir verslo restruktūrizavimas;
- Turto panaudojimo optimizavimas.